Home

Een nieuw avontuur!

Stuur e-mail

'A 100 Days Solo - Underneath the Midsummer Sun' 

'A 100 Days Solo - Underneath the Midsummer Sun' Een avontuur!  -  English below

Per 1 augustus 2023 heb ik mijn studio op De Factorij in Zwaag gesloten. Na 16 prachtige jaren lever ik de sleutel in en start ik een nieuw avontuur!

**A 100 Days Solo - Underneath the Midsummer Sun**

De zon staat hoog aan de hemel terwijl ik de eerste stappen zet op een avontuur dat mijn leven zal veranderen. Dit is het begin van mijn reis: 100 dagen solo, off-road naar het magische IJsland. Een avontuur dat me zal brengen door ruige landschappen, uitgestrekte wildernissen, en adembenemende uitzichten, alles onder het immer schijnende licht van de midzomerzon.

De beslissing om deze reis te maken kwam niet zomaar. Het is een verlangen om de grenzen van mijn kunnen te verleggen en de wereld op een nieuwe, intense manier te ervaren. Voor de komende honderd dagen ben ik mijn eigen metgezel, mijn eigen gids. De eenzaamheid is zowel mijn uitdaging als mijn kracht, een gelegenheid om te genieten van de stille pracht van de natuur.

Elke dag begint met de zonsopgang, die hier in het noorden nooit helemaal verdwijnt. De midzomerzon biedt een eeuwigdurende dag, waarin ik mijn weg baan door woestijnen, over bergen, en langs glinsterende meren. De schoonheid van de natuur is overweldigend, en elke dag brengt nieuwe wonderen: de majestueuze watervallen, de vulkanische landschappen, en de gletsjers die als kristallen reuzen aan de horizon verschijnen.

Mijn reis is een ware beproeving van mijn uithoudingsvermogen en mijn wilskracht. Off-road reizen betekent dat ik vaak mijn eigen pad moet vinden, me een weg moet banen door ongetemde gebieden waar geen duidelijke routes zijn. Het is een dans met de natuur, waar ik leer te navigeren op intuïtie en kennis, gesteund door de zon die me altijd begeleidt.


Mijn wens is om een mooi boek vol verhalen en foto's te maken van mijn avontuur. Over de mooie dingen, maar ook over de ontberingen. 100 dagen zonder enige vorm van comfort, zonder electriciteit, verwarming, stromend water, toilet... De IJslandse zomer is licht, maar ijzig koud. Houd ik het vol om te wonen in een gewone auto, met een daktent zonder warmte? Met temperaturen onder nul, in de regen en de storm? Kan ik tegen de eenzaamheid en het gemis van mijn gezin?

Een andere wens is om van al de beelden die ik hier maak een film te maken die hopelijk in vele filmhuizen gedraaid zal gaan worden. You've gotta dream big, right? 

Mijn avontuur is te volgen op Instagram (@a100solo) en Facebook (Madelon Dielen). Hier deel ik zo vaak als lukt foto's en filmpjes van de dingen die ik tegenkom en de landschappen waarin ik me bevind. Ik zou het leuk vinden als je me daar volgt!

En vind jij het leuk om me te steunen tijdens mijn reis? Via de QR-code kun je me trakteren op een half kopje koffie, Viking style natuurlijk. Ik kan alle hulp heel goed gebruiken. Dankjewel alvast! <3

Tijdens deze 100 dagen blijf ik bereikbaar op +31 6 51 46 45 40 of stuur een bericht naar info@madelondielen.nl, alleen zal ik die niet vaak lezen.

x,
Madelon

_________________________________________________________________


An Adventure!

As of August 1, 2023, I have closed my studio at De Factorij in Zwaag. After 16 wonderful years, I am handing in the keys and embarking on a new adventure!

**A 100 Days Solo - Underneath the Midsummer Sun**

The sun stands high in the sky as I take the first steps on an adventure that will change my life. This is the beginning of my journey: 100 days solo, off-road to the magical Iceland. An adventure that will take me through rugged landscapes, vast wildernesses, and breathtaking views, all under the ever-shining light of the midsummer sun.

The decision to undertake this journey did not come lightly. It is a desire to push the boundaries of my abilities and experience the world in a new, intense way. For the next hundred days, I will be my own companion, my own guide. Solitude is both my challenge and my strength, an opportunity to enjoy the silent splendor of nature.

Every day begins with the sunrise, which never fully sets here in the north. The midsummer sun offers an everlasting day, where I make my way through deserts, over mountains, and past shimmering lakes. The beauty of nature is overwhelming, and every day brings new wonders: majestic waterfalls, volcanic landscapes, and glaciers that appear like crystalline giants on the horizon.

My journey is a true test of my endurance and willpower. Off-road traveling means that I often have to find my own path, making my way through untamed areas where there are no clear routes. It is a dance with nature, where I learn to navigate by intuition and knowledge, guided by the sun that always accompanies me.


My wish is to create a beautiful book full of stories and photos from my adventure. About the beautiful moments, but also about the hardships. 100 days without any form of comfort, without electricity, heating, running water, a toilet... The Icelandic summer is light but bitterly cold. Will I manage to live in an ordinary car, with a rooftop tent without warmth? With temperatures below zero, in the rain and storm? Can I cope with the loneliness and missing my family?

Another wish is to make a film from all the footage I capture here, hopefully to be shown in many independent cinemas. You've gotta dream big, right?

You can follow my adventure on Instagram (@a100solo) and Facebook (Madelon Dielen). Here, I share photos and videos of the things I encounter and the landscapes I find myself in as often as possible. I would love it if you follow me there!

And would you like to support me during my journey? Via the QR code, you can treat me to half a cup of coffee, Viking style, of course.  I can use all the support I can get. Thank you in advance! <3

During these 100 days, I remain reachable at +31 6 51 46 45 40 or send a message to info@madelondielen.nl, although I won't be reading it often.

x,
Madelon* Invoer verplicht

Madelon Dielen Fotografie

Tweeten